9/7/2012: Γαστρονόμος (Καθημερινή)
8/7/2012: Γαστρονόμος (Καθημερινή)
10/6/2012: Βήμα Gourmet
27/5/2012: Olive (Πρώτο Θέμα)